Mes: octubre de 2020

Sorgida a partir d’un assessorament i de les reflexions i debats amb diversos municipis membres de la xarxa, la Comissió Tècnica de la XMESS va treballar per desenvolupar una proposta de plecs amb clàusules socials i un annex per facilitar-ne l’ús.

Sorgida a partir d’un assessorament amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la Comissió Tècnica de la XMESS va treballar amb diversos municipis per desenvolupar una estructura base de web.

X