Mes: abril de 2021

La XMESS i els seus municipis membres treballen per definir diferents mecanismes de finançament de l’ESS. La compra i contractació pública responsable, els fons de crèdit o les subvencions són alguns de les eines a l’abast dels ens locals per enfortir una economia on el benestar i la vida de les persones estigui al centre.

X