Assemblea Constituent

El 17 de maig Barcelona va acollir l’acte formal de constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), amb l’adhesió formal de 32 ajuntaments que representen el 44% de la població de Catalunya. Es tracta d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.

Per tirar endavant el Pla, s’ha elegit una Comissió Executiva formada pels municipis de Barcelona, Santa Margarida i els Monjos, Manlleu, Badalona, Girona, Mataró, Mieres, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet, representativa de la diversitat territorial i de la dimensió dels municipis membres de la xarxa.

X