Assemblea Ordinària Virtual de la XMESS

Donada la situació actual, i per garantir la seguretat de les persones participants així com evitar qualsevol endarreriment en cas de rebrot, l’Assemblea Ordinària de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària es farà de forma telemàtica.

Ordre del dia

12h Benvinguda a càrrec del President de l’Associació XMESS, Álvaro Porro González

12h05’ Inici de l’assemblea

  1. 12.05h a 12.10h: Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea del 30 de novembre de 2019 a Mataró)
  2. 12.10h a 12.20h: Informe de Presidència i de la Comissió Tècnica
  3.     12.20h a 12.25h: Informació, debat i aprovació, si escau, de la incoporació de nous membres

12.25h a 12.40h: Intervenció dels nous membres (entre 3-5 minuts per municipi)

  1. 12.40h a 12.55h: Debat i aprovació, si escau, dels comptes i la memòria d’activitat de 2019
  2. 12.55h a 13.05 h: Debat i aprovació, si escau, l’ajornament fins segona assemblea ordinària de 2020 el deba tsobre les quotes 2021 a 2023 i sobre les noves quotes per Consells Comarcals
  3. 13.05h a 13.25h: Debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2020
  4. 13.25h a 13.3oh: Precs i peguntes
  5. 13.30h a 13.55h: Presentació de bones pràctiques ”què hem fet i què podem seguir fent els municipis de la XMESS per donar resposta a COVID-19?”
  6. 13.55h a 14.00h: Conclusions i tancament

L’Assemblea és per membres de la XMESS, que rebran per privat la informació i documentació de l’Assemblea.

X