Assessoraments i mentories

La XMESS ofereix diversos formats de suport i intercooperació entre municipis, que ajuden a promocionar l’ESS reduint la càrrega de feina i fomentant les sinèrgies:

Mentories

Aquest servei d’acompanyament afavoreix l’intercanvi i la relació entre els municipis membres, a partir de l’experiència en matèria de promoció i suport de l’ESS des de les administracions públiques i amb perspectiva local. Les persones encarregades d’aquestes mentories són persones expertes d’ajuntaments que han portat a terme projectes i iniciatives de valor al territori i que posen a l’abast de la resta de membres la seva experiència i coneixement. L’objectiu del programa és afavorir l’intercanvi i la relació entre els municipis membres a partir d’accions de mentoria.

Què es la mentoria?

Es tracta que persones d’ajuntaments amb experteses i trajectòria en el desenvolupament de l’economia social al seu municipi puguin acompanyar i compartir el seu bagatge amb d’altres ajuntaments que inicien el seu recorregut en l’impuls de l’economia social.

Característiques de la mentoria:

  • La mentoria és un activitat promoguda per la XMESS de caràcter voluntari, gratuït i autogestionat entre les dues parts. Es basa en una relació de confiança.
  • El projecte de mentoria va adreçat a persones dels equips tècnics municipals a títol individual, i no a la institució municipal. Per tant, qui participarà en les activitats de mentoria haurà de ser sempre la mateixa persona.
  • Les accions i activitats a desenvolupar durant l’acompanyament de la mentoria es pactaran entre les dues parts. Des del programa es fixen només els següents dos requisits: s’han de realitzar dues trobades (presencials o virtuals). Les mentories tindran una durada màxima d’1 any, a no ser que s’acordi de forma explícita una ampliació.
  • Les persones mentores es posen a disposició dels membres de la XMESS que volen rebre la mentoria per realitzar els acompanyaments. Les persones mentores podran acceptar les propostes de mentoria en funció de la seva disponibilitat, sense tenir obligació a fer-ho.

Les persones que hagi rebut la mentoria es compromet a documentar-lo i compartir-ho amb tota la XMESS.

Assessoraments

Els assessoraments especialitats són sessions realitzades per persones especialitzades en el desenvolupament de l’ESS. Les sessions estan destinades a respondre a necessitats concretes en matèria de política pública d’impuls de l’ESS a nivell municipal mitjançant la transmissió de coneixement específic i d’eines de suport. Les encarregades d’aquestes sessions seran el servei d’assistència tècnica de la XMESS i persones capacitades dels Ajuntaments.

La durada i modalitat dels assessoraments s’adaptarà a les necessitats de les persones participants. A mode orientatiu, els assessoraments solen anar per paquets de quatre hores (dues sessions de dues hores). Per maximitzar les hores de suport de la Secretaria Tècnica, quan diversos municipis demanen un assessorament sobre un tema similar s’unifiquen. Així, a més de comptar amb l’expertesa de la Secretaria Tècnica, es poden compartir informació, experiències i dubtes.

Com en el cas de les mentories,  els assessoraments especialitzats és un servei dirigit exclusivament als municipis membres de la XMESS i és de caràcter voluntari, gratuït i autogestionat, tot basant-se en la confiança entre les parts implicades.

Les sessions que es porten a terme també serveixen per desenvolupar materials amb preguntes, respostes i solucions que puguin ajudar a altres municipis i administracions públiques a resoldre dubtes. L’objectiu és ajudar a posar en marxa propostes específiques de promoció i consolidació de l’ESS al territori d’una manera eficient.

Si vols participar en el programa, només cal que omplis aquest breu formulari