Avaluar les iniciatives de l’ESS per continuar millorant

Tot i el context d’emergència actual, la importància d’avaluar i mesurar l’impacte de les iniciatives de l’Economia Social i Solidària continua essent clau i necessari. Per això, diverses entitats del sector han posat en marxa els processos anuals incloent les accions de resposta i contenció front el covid-19.

Els diferents mecanismes són complementaris i ajuden a tenir una imatge més real del sector. Animem a que les conegueu més a fons i que participeu en aquelles més rellevants segons la vostra labor.

Balanç Social

La Xarxa d’Economia Solidària va obrir a l’abril la nova campanya “Som la Sortida: Ensenya el Cor” amb els objectius d’avaluar i mesurar l’impacte de l’ESS a Catalunya, donar visibilitat a les bones pràctiques de l’ESS en temps de crisi i ajudar a l’elaboració de plans d’acció específics amb impacte a mig i llarg termini. Tot i el fort component de resposta a la crisi sòcio-sanitària, el Balanç Social 2020 continua tenint present la necessitat de valorar l’ESS en el seu conjunt i comparar, quan sigui possible, amb anys anteriors. La primera fase de recollida de dades va començar el 27 d’abril i es centra en les accions abans de l’arribada de la pandèmia. A partir de l’1 de juliol, comença la recollida sobre la resposta específica al covid-19.

Baròmetre Cooperatiu

La iniciativa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya avalua i ajuda a difondre l’impacte social i econòmic de les cooperatives federades. El Baròmetre Cooperatiu acaba d’obrir la convocatòria 2020 amb l’enviament de l’enquesta a les cooperatives federades. A més de les preguntes orientades a la labor habitual de les entitats, aquest any també s’inclouen qüestions relacionades amb l’impacte i resposta a la crisi sanitària i l’estat d’alarma. També inclou preguntes orientades a millorar la participació interna de la Federació.

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya

Liderat per la Confederació, l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social  permet conèixer l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones. Aquestes dades són un dels indicadors clau a l’hora d’avaluar la salut de qualsevol sector d‘activitat econòmica i social que, fins la posada en marxa al 2014 de l’Anuari, mancaven en el Tercer Sector Social a Catalunya.

La recerca i part tècnica de l’Anuari la implementa l’Observatori del Tercer Sector, un organisme orientat a l’avaluació i millora de l’ESS a través de la recerca aplicada.

Observatori de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

La Confederació de Cooperatives de Catalunya fomenta l’avaluació continuada per la millora del sector, la difusió de bones pràctiques i la identificació de reptes i mancances. L’Observatori destaca pel seu dinamisme, doncs inicia diferents recerques, avaluacions i investigacions a demanda del context canviant com l’anàlisi sobre la incidència de la covid-19 en persones treballadores per avaluar el risc laboral que van posar en marxa a finals d’abril de 2020.

X