Bones pràctiques dels Municipis de la XMESS en ESS: recollida, sistematització i difusió

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) ha començat el procés de recollida de les bones pràctiques implementades pels Ajuntaments membres de la xarxa. Donada l’actual situació de crisi per la Covid-19, prioritzarem aquelles que busquin donar-li una resposta social, econòmica i comunitària.

Aquest nou procés de recollida, junt amb la prioritària resposta a la crisi, vol complementar la guia l’ABC de l’Economia Social i Solidària als municipis, promoure l’intercanvi de coneixement i experiències i donar visibilitat a la feina tant de la xarxa com dels seus municipis membre.

Tot i que contemplem totes les temàtiques de l’ESS, en aquesta ocasió prioritzarem aquelles bones pràctiques que:

  • Tinguin relació a la resposta, en especial sòcio-econòmica i sòcio-comunitària, a la crisi de la Covid-19,
  • Siguin exemple d’intercooperació entre municipis o entre un municipi i els agents de l’ESS del seu àmbit territorial,
  • Siguin de temàtiques d’especial interès per l’Economia Social i Solidària i les polítiques públiques, entre d’altres la compra i contractació pública responsable, l’aproximació al jovent, la transició ecològica i/o les perspectivistes feministes i d’interseccionalitat.

Els municipis tenen fins el 30 d’abril per fer arribar per correu electrònic una síntesi amb les seves propostes (títol, organitzacions impulsores, breu explicació i dades de contacte de la persona referent). Un cop recollides i valorades per la Comissió Tècnica, l’assessoria tècnica es posarà en contacte per acabar de complimentar la informació i detallar la iniciativa. Cada municipi pot fer arribar tantes bones pràctiques com cregui oportunes.

Donada l’excepcionalitat actual i entenent la càrrega de feina que suposa pels municipis membres, es pot demanar suport a l’assessoria tècnica, per complimentar la fitxa. De la mateixa manera, aquelles iniciatives identificades com més rellevants en la situació que estem vivint, seran compartides el més aviat possible a través de les xarxes, el web i el butlletí de la XMESS per tal d’ajudar a la resta a identificar noves oportunitats d’actuació i resposta.

200401 XMESS – Fitxa de sistematització de bones pràctiques

X