Celebrada la 1a Assemblea Virtual de la XMESS

El passat 1 de juliol es va celebrar l’Assemblea Ordinària de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Donada l’excepcional situació d’aquests mesos, i per tal de garantir la seguretat de les persones participants, enguany es va decidir fer un format virtual.

L’Assemblea va durar dues hores i va ser una oportunitat per retrobar-nos i avançar la feina de la xarxa tot i la distància física. Així, durant la reunió es van aprovar:

  • L’acta de la darrera Assemblea (30 de novembre 2019, Mataró).
  • Incorporació dels nous membres: Algerri; Amposta; Mediona; Sant Quirze del Vallès. Ja som 45 municipis adherits i un municipi col·laborador!
  • Els comptes i la memòria d’activitats del 2019.
  • L’ajornament dels debats sobre quotes de municipis i Consells Comarcals.
  • El Pla de Treball 2020 -amb la corresponent adaptació a la crisi de la covid-19 i la crisi sòcio-econòmica derivada.
  • Creació del grup de treball sobre el Fons de Crèdit.

També es varen presentar tres de les Bones Pràctiques relacionades amb la resposta a l’emergència sanitària, es va recordar l’organització de la jornada sobre Agroecologia del 14 de juliol i la possibilitat d’organitzar una jornada- mentoria sobre Contractació i Compra Pública Responsable.

Finalment, vam tenir l’oportunitat d’aprendre més sobre la nova Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya, de la mà de Josep Vidal, de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

Emplacem als membres de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària a la propera Assemblea del 2020.

X