Cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, una de les prioritats de treball per la XMESS

L’intercanvi d’experiències i la col·laboració entre municipis faciliten trobar respostes a les problemàtiques dels ciutadans. En el cas de l’habitatge, els municipis membres de la XMESS treballen per assegurar-ne el dret a través de la política pública de promoció i enfortiment de l’ESS al territori.

Un dels principals beneficis del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús és que, en ser de titularitat col·lectiva, no és lucratiu. Per tant, ajuda a lluitar contra l’especulació i la gentrificació. Les iniciatives ja en marxa demostren que és possible l’habitatge de qualitat prioritzant el benestar social per sobre del capital.

Tot i que la majoria de projectes en marxa actualment es troben a ciutats grans o mitjanes, també viles i pobles més petits poden adaptar-ne el model a les diverses realitats i necessitats.

Les administracions locals poden donar suport a aquestes iniciatives de diverses maneres, principalment dues: cessió de sòl mitjançant dret a superfície i suport econòmic.

Cessió de sòl

La cessió de sòl mitjançant dret a superfície a més es pot alinear amb les polítiques i estratègies locals mitjançant elements com:

  • La definició de condicionants dels perfils de persones usuàries (protecció oficial, persones joves, persones amb rendes baixes, etc.)
  • La definició d’un Programa d’actuació (incloent-hi tipologies d’activitats i serveis, espais comunitaris, etc.)
  • La incorporació d’altres condicions de gestió i execució (calendaris, cànons, etc.)

 Suport econòmic

  • Subvencions municipals.
  • Préstec o subvencions retornables.
  • Ajuts per a la incorporació de famílies amb especial vulnerabilitat.
  • Bonificacions fiscals (IBI o ICIO).

És important analitzar la viabilitat de cada projecte mitjançant estudis de viabilitat i assessoraments tècnics especialitzats. Els ajuntaments poden donar suport també en aquest estudi inicial.

La XMESS ja va organitzar una jornada virtual sobre el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús el novembre de 2020 que va servir per a aprendre els conceptes bàsics, reptes i oportunitats de la mà de cooperatives expertes i municipis que ja hi estan donant suport a aquest tipus d’iniciatives. Aquesta jornada és part de la col·laboració entre la XMESS i la Federació de Cooperatives d’habitatges de Catalunya, amb la qual volem promocionar el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús com a eina per assegurar el dret a l’habitatge.

Ara, a més, s’està treballant en diverses mentories i assessoraments per aprofundir en diferents aspectes del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, com el cohabitatge sènior. Si algun Ajuntament membre vol rebre els documents derivats, pot demanar-los a la Comissió Tècnica i a l’Oficina Tècnica de la XMESS. Alguns exemples que us poden inspirar en matèria de cohabitatge sènior:

X