Diferents vies de finançament públic per a promoure l’ESS al territori

El finançament d’iniciatives i projectes de l’ESS s’ha identificat com un dels reptes més importants pels municipis a l’hora de voler i poder fomentar l’Economia Social i Solidària al territori.

Per això, part de la col·laboració entre municipis s’ha centrat en el desenvolupament d’eines específiques que facilitin aquest finançament. En concret, s’han treballat en tres àmbits d’intervenció pels ens locals a través de mentories i assessoraments:

  • Compra i contractació pública responsable. L’aplicació d’aquesta hauria de poder fer valdre la qualitat dels productes o serveis, i la traçabilitat en tot el seu procés aplicant criteris socials, ambientals i de governança democràtica, i no només del preu. Si és així, és molt més probable el benefici directe a territori, a la qualitat de vida de les persones a més d’ajudar a enfortir les iniciatives de l’ESS. El Carles Anson Massich, de Vilanova i la Geltrú, ens explica el potencial i els avantatges d’aquest tipus d’intervenció.
  • Subvencions amb valors de l’ESS. Aquesta eina té dues vessants: la creació de subvencions específiques de l’ESS o la inclusió de valors de l’ESS a les subvencions d’altres àrees. Aquest mecanisme pot ajudar a enfortir sectors claus per l’economia local i l’ESS, com la agroecologia, el cooperativisme d’habitatge o l’atenció a persones i col·lectius vulnerabilitzats. A més, si es complementen amb els fons de crèdit (veure punt següent), poden ajudar a crear noves empreses de l’Economia Social i Solidària, ajudant en la transformació socioeconòmica més equitativa que l’actual sistema econòmic.
  • Fons de crèdit de l’ESS municipal. Aquest mecanisme es basa en la col·laboració entre les finances ètiques i els ens locals (o supralocals, depenent de l’àmbit). Un fons de crèdit permet accedir a finançament a iniciatives de l’ESS per a consolidar-se, obrir noves línies de negoci i fer inversions necessàries, entre d’altres. Les entitats de finances ètiques poden assumir, potencialment, més risc de morositat (que gairebé mai s’esdevé, per la resiliència de l’ESS) assegurant una via de finançament per a projectes clau que, d’altra manera, no hi podrien accedir o no en condicions dignes de les finances ètiques.

 

Els municipis membres interessats en els documents derivats de les mentories i assessoraments sobre els diferents temes, poden demanar-los a la Comissió Tècnica i a l’Oficina Tècnica de la XMESS. També es poden afegir als grups de treball o demanar sessions específiques.

Materials a disposició dels municipis

La XMESS ha creat diversos materials pràctics que poden ajudar als municipis a potenciar l’Economia Social i Solidària al territori:

X