Els ajuntaments de la XMESS comparteixen bones pràctiques front la Covid 19

A continuació compartim algunes de les Bones Pràctiques identificades i que poden inspirar a la resta de membres i a altres administracions públiques a posar en marxa les seves propostes per respondre a la Covid-19.

Bones pràctiques #ESS d’Ajuntaments membres:

Recordem als municipis de la XMESS que poden fer arribar les seves propostes de Bones pràctiques fins el 30 d’abril. La XMESS en farà difusió a mesura que vagin arribar, per tal d’estendre el seu impacte.

X