Grups de treball

A través dels grups de treball ajudem als nostres socis a aprendre d’altres iniciatives i aprofundir en temes concrets de l’ESS i la política municipal. Tractem temes propis i fomentem la intercooperació, aprenent els uns dels altres i creant propostes d’intervenció concretes.

La XMESS ofereix suport als seus membres per a una transformació socioeconòmica real i palpable al territori, beneficiant a les persones i garantint la justícia social per sobre del lucre.

A través dels grups de treball ajudem als nostres socis a aprendre d’altres iniciatives i aprofundir en temes concrets de l’ESS i la política municipal. Col·laborant i intercooperant aprenem de les experiències i lliçons d’altres municipis, entitats i administracions.

A partir de la feina desenvolupada als grups de treball, posem al servei aquest coneixement per a treballar per la transformació socioeconòmica.

Els grups de treball son una eina molt útil per implementar el mandat de l’Assemblea. Varien segons les necessitats de cada moment, i desapareixen un cop assolides les accions concretes definides.

Els grups de treball de la XMESS estan formats per representants polítics i tècnics dels municipis membres interessats, i la Comissió Tècnica de la XMESS. A més, es creen vincles amb altres entitats de l’ecosistema de l’ESS que poden assessorar, potenciar i crear sinèrgies amb els municipis membres de la xarxa.

Alguns exemples recents son els grups de treball sobre “Fons de Crèdit”, “Habitatge en Cessió d’Ús”, “Moneda social” o “Agroecologia, consum final i ESS”. Gràcies a aquests grups, per exemple, s’han organitzar jornades formatives, s’han desenvolupat materials i models de documentació per facilitar l’aplicació d’iniciatives de l’ESS al territori, entre d’altres. Els grups de treball permeten fer avançar determinats temes de la pròpia xarxa.