III Assemblea de la XMESS, a Terrassa

 

La tercera assemblea ordinària de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària s’ha celebrat a Terrassa, un dels municipis fundadors de la Xarxa i precisament immers, aquest novembre, en el programa municipal Terrassa Cooperativa. Aquest i altres projectes que des de l’Ajuntament de Terrassa s’estan duent a terme per impulsar l’Economia Social i Solidària, han estat exposats i compartits amb la resta de municipis assistents a la trobada.

A l’Assemblea i en primera instància s’han aprovat l’acta de l’anterior assemblea, el pla de treball i els comptes previstos pel 2019, per passar a votar, i acceptar, per unanimitat, l’adhesió de l’Ajuntament d’Ulldecona. Primer ajuntament de les Terres de l’Ebre que comença a participar de la Xarxa. En total, són ja 37 municipis els que hi formen part, més 1 col·laborador: Manresa,
La Junta va fer èmfasi en la important tasca que s’ha fet durant aquest 2018, per consolidar la Xarxa, creada el 2017 i per incrementar el número de municipis adherits. També es ressalta la bona relació i l’enxarxament amb altres administracions i entitats de segon nivell, especialment amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Per últim, s’ha fet una crida a tots els membres a reforçar el tema de la compra pública responsable, com a única garantia de ser percebuts, els Ajuntaments, com a prescriptors coherents i exemple de pràctiques per a la societat civil.

La segona part de la trobada va consistir en una sessió de treball, en què els i les assistents es van dividir en dos grups per tractar per una banda el tema de la relació i la cooperació amb la Generalitat de Catalunya, posant èmfasi en la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i per una altra posar fil a l’agulla per la “Guia ABC de l’#ESS per a Municipis”. En aquest últim grup es van compartir experiències, ja fetes o en curs, dels municipis presents, per tal de començar a recollir les bones pràctiques i així poder replicar-les a altres municipis.

 

X