Informe sobre impacte de la covid-19 del Balanç Social de la XES

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern per les organitzacions de l’Economia Social i Solidària. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. Segons la promotora del Balanç Social, la Xarxa d’Economia Solidària, 194 empreses i entitats de l’ESS han participat aquest any. D’aquestes, 129 no només han completat les preguntes que fem cada any respecte l’exercici anual anterior sinó que han participat de la recollida de dades per analitzar l’impacte de la covid-19.

El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Enguany, a més, s’ha presentat un informe sobre l’impacte de la pandèmia a partir de les preguntes específiques que si van fer. L’anàlisi demostra, un cop més, el rol fonamental de l’ESS en la resposta a les crisis i la seva importància per a que les comunitats s’enforteixi davant aquestes situacions. Entre les conclusions i recomanacions, destaquem:

 • L’ESS ha pogut fer front a aquest primer impacte, gràcies a les condicions de resiliència intrínseques a aquest tipus d’organitzacions,
 • L’ESS és un subjecte actiu de resposta a les situacions de crisis -sent el quina serà la capacitat futura de mantenir aquest tipus de respostes a mesura que la crisi econòmica vagi debilitant el teixit,
 • L’impacte de la pandèmia han generat situacions molt dispars: per un costat, sectors com l’agroalimentari o el tecnològic han vist com creixia la seva activitat; mentre d’altres, com el de la cultura i l’educació queien en picat.
  • La importància del sector agroecològic durant el confinament ha obert oportunitats, reptes i aliances amb l’ESS que cal seguir treballant,
  • El sector tecnològic és un agent econòmic a tenir en compte com a força tractora en els propers anys en l’ESS.
 • El suport emocional a l’intern dels equips i la socialització de les situacions personals han estat elements clau per acompanyar la difícil situació provocada pel confinament domiciliari. Es recomana que aquesta socialització de les emocions i situacions personals a l’entorn de treball es mantingui i quedi instaurada,
 • Analitzant les mesures a curt, mig i llarg termini reclamades des de l’ESS i el paper de les administracions públiques, l’informe anima a aprofitar la finestra d’oportunitat per situar l’ESS al centre de la reconstrucció econòmica.
  • Destaquen, sobretot, la importància de la futura Llei de l’ESS de Catalunya per apuntalar i potenciar l’ESS a tot el territori i assegurar-ne el seu rol en la reconstrucció econòmica.

L’informe complert, així com tot el Balanç Social que es publicarà en breu, pot ajudar a les entitats participants a millorar però, també, a altres entitats i ens socials que vulguin reforçar-se.

X