iniciatives de suport a l’ess – Detecció i coneixement d’ESs