INICIATIVES DEL TERRITORI

Des de l’XMESS s’ha dut a terme la identificació de les diferents iniciatives municipals de suport a l’Economia Social i Solidària que estan duent a terme als diferents territoris i que ara podeu consultar en aquest web.També podeu consultar la metodologia i les conclusions d’aquest recull d’iniciatives aquí.

ALIMENTACIÓ

COMERÇ

COMUNICACIÓ

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

CURES

DETECCIÓ I CONEIXEMENT D’ESS

EDUCACIÓ

ENERGIA

ESPAI PÚBLIC

GESTIÓ D’EQUIPAMENTS

HABITATGE

INCLUSIÓ SOCIOLABORAL

MEDI AMBIENT

MOBILITAT

OCUPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PLANS ESTRATÈGICS LOCALS

PLANS FORMATIUS D’ESS

SENSIBILITZACIÓ EN ESS

SENSIBILITZACIÓ I ORGANITZACIÓ
INTERNA EN CLAU D’ESS

SERVEIS FINANCERS

SERVEIS A LES PERSONES

SUPORT A LA CREACIÓ

ALTRES