INICIATIVES DEL TERRITORI

Des de l’XMESS s’ha dut a terme la identificació de les diferents iniciatives municipals de suport a l’Economia Social i Solidària que estan duent a terme als diferents territoris i que ara podeu consultar en aquest web.També podeu consultar la metodologia i les conclusions d’aquest recull d’iniciatives aquí.

ALIMENTACIÓ

COMERÇ I COMUNICACIÓ

CONTRACTACIÓ PÚBLICA
RESPONSABLE

CULTURA I COMUNICACIÓ

DETECCIÓ, MAPEIG I CONEIXEMENT DE L’ESS

EDUCACIÓ

ENERGIA

ESPAI PÚBLIC

FINANCES I MONEDES

GESTIÓ D’EQUIPAMENTS

HABITATGE  I SÒL

INCLUSIÓ SOCIOLABORAL
(CET, EI,…)

MANUFACTURA I INDÚSTRIA

MEDI AMBIENT

MOBILITAT  I LOGÍSTICA

OCUPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS,…)

PLANS ESTRATÈGICS LOCALS D’ESS, PLANS D’ESS I ÒRGANS DE GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ

RECERCA EN ESS

SENSIBILITZACIÓ EXTERNA EN ESS

SENSIBILITZACIÓ I ORGANITZACIÓ
INTERNA EN CLAU D’ESS

SERVEIS A LES PERSONES I CURES (SALUT, BENESTAR, LLUITA POBRESA,…)

SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT D’INICIATIVES D’ESS

TIC I DIGITAL

TURISME I OCI

ALTRES

X