Anella verda a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat / Oficina de l’anella verda

Classificació simplificada
Medi ambient

Descripció
Entre l’entorn urbà de Terrassa i els límits municipals s’estén el 65% del territori de la nostra ciutat. Amb un paissatge tranquil i d’aspecte rural, aquest territori envolta la ciutat pels quatre costats amb una harmoniosa combinació de boscos, camps i torrents que conformen una autèntica Anella Verda.

Es tracta d’un territori productiu on es desenvolupen diverses activitats econòmiques. Algunes poden malmetre el seu paissatge i la seva biodiversitat i cal regular-les. D’altres, com l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal garenteixen la conservació dels seus valors naturals i culturals. Cal, doncs, fomentar-les cercant fórmules que permetin augmentar la rendibilitat i millorar la comercialització dels seus productes.

Objectius

  • L’equilibri ambiental del municipi, la biodiversitat, la reducció d’emissions gasos.
  • Proveïr d’aliments i primeres matèries. Sorgeixen noves necessitats que permeten pensar en el retorn de la ramaderia, com la neteja de boscos o la producció d’aliments ecològics.
  • Aprofitar el potencial de l’horta d’una manera més respectuosa amb l’entorn.
  • La creixent demanda de biomassa crea noves oportunitats per a l’aprofitament forestal.
  • Recuperació de productes autòctons
  • Aprofitar el principal potencial agrícola de Terrassa com són els camps de la Plana Vallesana.

Persones destinatàries
Iniciatives d’ESS.

Recursos
anellaverda.terrassa.cat

Elements clau

  • Generar ocupació entre persones de difícil inserció.
  • Territori productiu, diverses activitats econòmiques. Es fomenten fórmules per augmentar rendibilitat i millorar comercialització productes.

Limitacions
La major part dels terrenys són privats.

Indicadors de resultat utilitzats
Modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic de terrassa-document resum del procediment d’avaluació ambiental

Aspectes a tenir en compte
Procés participatiu: Taula de l’Anella, realitzat durant 2013-2014. Es van establir objectius per regir nova ordenació i gestió de l’entorn natural i agrícola de Terrassa. Es van reformular en l’Avanç del Pla Especial d’ordenació i gestió de l’Anella Verda, aprovat el 23 de maig de 2014.

X