Assesorment i formació especialitzada per a projectes d’emprenedoria social a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Formacions periòdiques d’emprenedoria i economia social, adreçades les persones emprenedores que vulguin treballar una idea de negoci, i/o que vulguin conèixer i/o treballar en un marc d’economia social.

Objectius
Formar en tots aquells aspectes rellevants pel que fa a l’emprenedoria social: impostos a pagar, els tràmits a realitzar per constituir-la, les línies d’ajut i finançament, pla d’empresa… tota la informació necessària per aclarir, orientar i donar les pautes necessàries per a la posada en marxa d’un projecte d’economia social i solidària.

Persones destinatàries
Persones emprenedores que vulguin treballar en idea de negoci i/o treballar en el marc de l’Economia Social.

Recursos
Inscripcions a formacions d’emprenedoria social.