Atenció al teixit associatiu de Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Qualitat Democràtica

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Accions de formació i suport al teixit associatiu de qualsevol àmbit de la ciutat.

Objectius
– Formar i apoderar les persones que tenen encomanada la presa de decisions a les entitats.
– Posar en valor la tasca que les entitats duen a terme en l’actualitat a la ciutat.
– Acompanyar les entitats en un procés de millora contínua de la seva activitat a través d’una formació específica i de qualitat.
– Oferir una experiència formativa que permeti, d’una banda, compartir i reflexionar sobre aquelles situacions reals de dificultat que es puguin trobar i ajudar a resoldre-les de forma participativa, així com posar en comú bones pràctiques.

Persones destinatàries
Entitats del municipi.

Recursos
Formació per a entitats de l’Ajuntament de Terrassa.

X