Cop de coop al barri vell de Celrà


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Celrà

Persona de referència de la XMESS
Esther Albert Riera

Mail de contacte
promoeco@celra.cat

Àrea o Departament
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Projecte Singular “Cop de coop al barri vell de Celrà”.

Objectius
* Contacte amb persones interessades i mapeig de locals disponibles al Barri Vell del poble.
* Seleccionar els equips que tinguin un encaix amb els espais identificats.
* Un mes de formació en temes vinculats al cooperativisme, la gestió d’equips i el projecte econòmic.
* Acompanyament en la creació del Pla de Viabilitat Econòmica.
* Acompanyament en el procés de constitució de la Cooperativa i l’encaix en el barri.

Persones destinatàries
15 participants amb perfil emprenedor

Recursos
19.000€ subvenció de la Generalitat, Departament Economia Social.

Elements clau
Col·laboració amb l’entitat l’Engranatge, disposició de propietaris i voluntat política de fomentar l’ESS.

Limitacions
Problemes d’inversió per adequar els locals.

Indicadors de resultat utilitzats
Participants a la formació, nº de cooperatives que es crearan.

Aspectes a tenir en compte
S’ha comptat amb la col·laboració de bons/es formadors/es. Celrà ja forma part de l’Ateneu cooperatiu de terres gironines, que dóna suport al projecte.

X