Cultura emprenedora a les escoles d’Argentona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament d’Argentona

Persona de referència de la XMESS
Ana Alonso Garcia

Mail de contacte
alonsoga@argentona.cat

Àrea o Departament
Promoció Econòmica i Educació

Classificació simplificada
Educació

Descripció
Projecte cultura emprenedora a les escoles.

Objectius
Formar als alumnes de 5è-6è per la creació de la seva pròpia cooperativa.

Persones destinatàries
Escoles.

Elements clau
Suport de la Diputació de Barcelona.

Limitacions
Voluntarietat de les escoles en la participació.

Indicadors de resultat utilitzats
Nombre de cooperatives creades, nombre d’alumnes participants.

Aspectes a tenir en compte
S’emmarca en la línia de treball per a la sensibilització en ESS.