Cultura emprenedora a l’escola al Lluçanès


Ajuntament o Consell Comarcal
Consorci del Lluçanès

Persona de referència de la XMESS
Albert Güell i Isaac Peraire

Àrea o Departament
Educació i Formació

Classificació simplificada
Educació

Descripció
El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

El programa vincula els centres educatius i els ens locals a partir de dos pilars bàsics: el programa educatiu a l’escola i l’estratègia local.

En el curs 2017-2018, són 3 les escoles del Lluçanès que participen en el projecte, amb la coordinació, seguiment i gestió per part del Consorci del Lluçanès conjuntament amb els ajuntaments i els equips docents.

Objectius
Objectiu general 1 Fomentar l’esperit emprenedor al voltant del cooperativisme.
Objectiu específic 1.1 Generar accions de sensibilitazació.
Objectiu específic 1.2 Conèixer els principals elements per a la creació d’una empresa.

Objectiu general 2 Contribuir al desenvolupament de projectes socials i solidaris.

Persones destinatàries
Escolars d’educació primària.

Recursos
Humans (tècnics del Consorci i externs els quals realitzen sessions als alumnes), materials (els materials necessaris per a la creació del producte final).

Elements clau
Implicació escola i Ajuntament.

Limitacions
Encaix amb els projectes curriculars.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre d’alumnes participants.
– Nombre d’escoles.
– Quantitat de vendes.