Diagnosi de l’ESS a Badalona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Badalona

Persona de referència de la XMESS
Rafa Gálvez Ariza

Mail de contacte
rgalvez@impo.cat

Àrea o Departament
Servei Municipal d’Ocupació

Classificació simplificada
Detecció i coneixement de l’ESS

Descripció
L’actualització del cens de les entitats integrades dins la xarxa d’ESS ha de mostrar i donar a conèixer el volum i l’activitat d’aquest tipus d’iniciatives al municipi. En el marc de la investigació, cal tenir en compte que les entrevistes i reunions ens han de permetre conèixer, de manera participativa, la iniciativa, el seu entorn i la seva relació amb l’administració. Aquesta estratègia ens permet conèixer de primera mà les principals mancances i oportunitats que podem trobar al teixit socioeconòmic de Badalona.

Anàlisi qualitativa:
– Entrevistes i tallers amb diferents agents de de l’ESS a Badalona.
– Recollida de les principals mancances i també de les oportunitats en l’àmbit de l’ESS al municipi badaloní.
– Amb la guia: Què hi ha al barri?, Què s’està iniciant? i què detecteu que falta?

Objectius

  • Identificar i dimensionar la realitat de la xarxa local de les ESS per barris i districtes de Badalona.
  • Recollir les necessitats, demandes i prioritats de les ESS badalonines.
  • Definir possibles línies d’actuació futura en l’àmbit de les ESS a l’administració pública de Badalona.
  • Fomentar la cooperació i la intercooperació, la cultura de la pau, el respecte cap al medi ambient i cap a un consum responsable, ètic i just.
  • Apostar per les propostes innovadores i per la suma de sinergies i pel desenvolupament sostenible de la ciutat.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries són emprenedores i participants a les empreses i entitats d’ESS de la ciutat de Badalona

Iniciatives Socio-empresarials
Iniciatives registrades a l’administració que són, per la seva forma jurídica i organitzativa, agents de l’ESS a Badalona.

– Cooperatives
– Societats Laborals
– Tercer Sector Social (associacions i fundacions)
– Mutualitats (No s’han trobat al registre)
– CETs i empreses d’Inserció
– Empreses Socials (Altres formes mercantils, criteris de documentació/certificació)

Iniciatives Socio-comunitàries
Iniciatives impulsades per agrupacions de persones i que responen a les necessitats de diversos col·lectius.

– Grups de Consum
– Bancs de temps
– Horts Urbans, comunitaris i escolars
– Gestió ciutadana i comunitària d’equipaments públics

Recursos
S’ha realitzat un informe que recull els antecedents de l’IMPO en el treball a favor de l’Economia Social i un apartat, cedit per Jordi Albadalejo Blanco titulat “Antecedents de l’Economia Social a Badalona”, en el que presentem els antecedents a la ciutat. A continuació s’explica el marc teòric de la investigació i la metodologia emprada. Un capítol està dedicat al Context Econòmic i Social, en el que es presenta l’evolució i les xifres del sector començant per Espanya, per seguir amb Catalunya i, per últim, fer una introducció al context socioeconòmic de Badalona.

En el tercer capítol es presenten els resultats del treball de camp que s’ha dut a terme a Badalona. I en el quart capítol, les conclusions. Finalment, s’adjunten els annexes on s’informa de les Jornades Participatives que es varen organitzar a Badalona el 9 i 21 de març, amb algunes de les empreses i entitats que varen formar part de la mostra del treball de camp exposat en el tercer capítol. I també s’inclouen els llistats del mapeig d’empreses i entitats de l’Economia Social de Badalona

Elements clau
Un dels elements claus ha estat la participació de la XES, tant per l’acompanyament en la metodologia de l’estudi, com per la identificació i contingut teòric dels diferents actors de l’ESS.

Limitacions
Al ser un sector tant dinàmic, l’informe té una durada en el temps relativa, i per això es continuen completant els diferents anàlisi que s’han realitzat i mantenint el contacte amb les empreses, i així atents a l’evolució d’aquest sector.

Indicadors de resultat utilitzats
De les trobades participatives emanen un seguit de recomanacions per seguir promovent i potenciant l’Economia Social. Dirigides a les Administracions Publiques Locals, destaquen: inclusió de clàusules socials clares en les especificacions de compra dels organismes; seguir facilitant formació a demanda i a mida per a les organitzacions socials; recolzament en eines de gestió valides per a empreses i organitzacions socials, així com l’organització de fires comercials on puguin donar a conèixer els serveis i productes per eixamplar la base de possibles compradors i usuaris.

Com a recomanacions per les pròpies Xarxes d’Economia Social, es considera que s’hauria d’enfortir les xarxes amb més participació de manera que poguessin millorar la coordinació, el traspàs d’informació i les activitats d’incidencia en front l’administració i la societat.

Pel que respecta a les Entitats Socials, es reclama més aportació de les Administracions, tant de fons com d’infraestructures, amb compromisos a més llarg termini i més activitats de difusió per donar a conèixer el treball de les entitats. També es sol·licita millorar la comunicació entre les entitats socials i l’administració per crear un diàleg que permeti avançar en aquest sector.

Aspectes a tenir en compte
En el marc de l’Economia social i l’associacionisme a la ciutat, a l’IMPO s’ha dut a terme el programa ESAL EMPRÈN (2004-2008 assessorament i formació per a emprenedors en la creació d’entitats sense ànim de lucre), després de l’anàlisi del teixit associatiu de la ciutat que es va realitzar a l’any 2003. També al 2010 l’entitat va celebrar el “Fòrum de l’Economia Social a Badalona”, on es van realitzar seminaris i ponències relacionades amb l’ESS i van participar representants de les diferents entitats de l’Economia Social i Solidària del municipi.

X