Diagnosi de l’ESS a Vilanova i la Geltrú


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Persona de referència de la XMESS
Carles Ansón

Mail de contacte
essvng@vilanova.cat

Àrea o Departament
Economia Social i Solidària

Classificació simplificada
Detecció i coneixement de l’ESS

Descripció
El·laboració d’una diagnosi o mapeig per conèixer i identificar les iniciatives i activitats socioeconòmiques en ESS a Vilanova i la Geltrú seguint el model de la Guia de la Diputació de Barcelona.

Objectius
Conèixer, posar en valor i difondre l´ESS com un moviment social trasnformador.

Persones destinatàries
Adreçat a la ciutadania en general, entitats d’ESS i altres agents del territori.

Recursos
Basat en les indicacions de la guia editada per la Diputació de Barcelona. Disposem d’una persona contractada per tirar endavant la diagnosi.

Elements clau
Posar en valor l’existència d’una economia alternativa al territori.

Limitacions
Projecte associat a una subvenció de la Diputació de Barcelona que permet la contractació d’una persona encarregada de tirar-lo endevant.

Indicadors de resultat utilitzats
Presentació de la diagnosi a finals de juny.

Aspectes a tenir en compte
A partir del coneixement de la realitat del territori es podrà dissenyar un pla d’acció.