Finances ètiques a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Solidaritat i cooperació internacional

Classificació simplificada
Serveis financers

Descripció
Resolució aprovada pel ple de l’Ajuntament (29/10/2015): operar bancàriament amb FIARE – o una altra entitat de banca ètica que apliqui criteris de banca ètica per gestionar el proper pressupost destinat a l’àmbit Cooperació i Solidaritat i que estudiï fer extensiva de manera progressiva l’operativa d’altres regidories o àmbits municipals.

Objectius
– Realitzar informe per estudiar la viabilitat de dur a terme operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooepratives tals com Triodos, Fiare, Coop 57 o Caixa d’Enginyers.
– Cancelació de comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques, un cop amortitzats els préstecs pendents.
– No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins banques ètiques i/o cooperatives.
– Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives de la nostra ciutat. El servei municipal de Solidaritat i cooperacio internacional opera amb Triodos per pagar les subvencions i convenis amb entitats.

Persones destinatàries
Entitats de solidaritat i cooperació.

Recursos
Informe sobre la Resolució aprovada per el Ple de l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2015

Elements clau
Es treballa amb Triodos.

Limitacions
Es limita la col.laboració al pressupost de cooperació.

Aspectes a tenir en compte
Proposta de resolució i aprovació.

X