Fires agroecològiques a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei de comerç

Classificació simplificada
Alimentació

Descripció
Emmarcat amb la setmana del medi ambient de Terrassa, es celebra la Fira Agroecològica de Terrassa (2017 – V Edició) organitzada per la PiC Vallès, a la qual l’Ajuntament en dóna suport. La fira és un aparador de les iniciatives locals que estan lligades a la producció agrària ecològica, els grups de consum responsable i la economia social i solidària. Es compta amb productors/es, artesans/es agroecològics i entitats de consum responsable locals que exposen els seus productes i projectes i també s’inclouen tallers i xerrades durant la fira.

Objectius
Els objectius que es persegueixen amb aquestes fires són: donar a conèixer el treball ecològic, social i local que desenvolupen en el seu dia a dia.
Es tracta d’un espai de visibilitat d’aquestes iniciatives i també, un espai de reflexió i aprenentatge per a tota la ciutadania.

Persones destinataries
Iniciatives de producció agrària ecològica, els grups de consum responsable i la economia social i solidària. També la ciutadania

Aspectes a tenir en compte
S’emmarca en la setmana del medi ambient de Terrassa. S’han dut a terme 5 edicions fins al moment.

X