Formació en gestió de residus a persones en risc d’exclusió a Montornès del Vallès


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Montornès del Vallès

Persona de referència de la XMESS
Rosa Padilla

Mail de contacte
intermediaciolaboral.barri@montornes.cat

Àrea o Departament
Departament de Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Ocupació

Descripció
Formació en gestió de residus i posterior contractació a persones en risc d’exclusió.

Objectius

  • Millorar competències professionals de persones aturades de llarga durada i fer que es puguin insertar al mercat laboral. Contractació de 6 mesos en plans d’ocupació. Pràctiques a empreses
  • Donar suport en la recerca de feina a persones que no estan alfabetitzades.
  • Inclusió de dones en el mercat laboral. Oferir formació i informació actual. Aprenentatge de la llengua. Treballar la cohesió entre dones originaries de diferents països.
  • Alfabetització en Noves Tecnologies.
  • Prospecció d’empreses per a la contractació.
  • Incorporació de perspectiva de gènere.

Persones destinatàries
Persones aturades de llarga durada amb dificultats d’inserció laboral.

Recursos
Equip tècnic. Subvenció del SOC, aportació econòmica de l’Ajuntament.

Elements clau
Motivació pel projecte. Empatia per les persones amb dificultats d’inserció laboral. Flexibilitat i adaptació del projecte als canvis socials i ocupacions emergents.

Limitacions
Projecte subvencionat. Resultats a llarg termini, precarietat laboral.

Indicadors de resultat utilitzats
Alta demanda de participació. 250 persones participants.
Alta inserció laboral: 35% contractació precària (dies).
Alta demanda d’assistència als tallers de suport, mitja de 15 persones diàries.
Alta demanda de dones (analfabetes) interessades en formar-se  (45 dones).

Aspectes a tenir en compte
El projecte es realitza des de l’any 2013, emmarcat en la subvenció Treball als barris.