Formacions per accedir a concursos públics a Cardedeu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Cardedeu

Persona de referència de la XMESS
Yago Calbet Domingo

Mail de contacte
agroecologia@csetc.cat

Àrea o Departament
Dinamització Comunitària

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement

Descripció
4 formacions per accedir a concursos públics (“Com funcionen les licitacions?” i “La inscripció al RELI”), organitzades conjuntament pel CSETC i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

Objectius
Que empreses d’ESS i Pimes aprenguin a accedir a licitacions públiques d’acord amb la nova legislació.

Persones destinatàries
Persones emprenedores, iniciatives d’Economia Social i petites i mitjanes empreses.

Recursos
De personal i dels formadors.

Indicadors de resultat utilitzats
Assistència a les formacions.