Habitatge social a Palafrugell


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Palafrugell

Persona de referència de la XMESS
Roser Massaguer i Malleu

Mail de contacte
rmassaguer@palafrugell.cat

Àrea o Departament
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP)

Classificació simplificada
Habitatge

Descripció
Preocupació per la manca d’habitatge social.

Objectius
Aconseguir reduir els habitatges ocupats i convertir-los en lloguer social.

Persones destinatàries
Okupes.

Recursos
Pressupost d’Habitatge.

Elements clau
La mesa d’habitatge amb la participació de diverses àrees i entitats solidàries del municipi.

Limitacions
La llei i els bancs que no se solidaritzen amb la causa de fer “lloguer socials”.

Indicadors de resultat utilitzats
Conèixer el parc d’ocupes del municipi.

Aspectes a tenir en compte
Posar-nos en contacte amb advocats que han treballat aquest tema a Ciutat Vella a Barcelona.