Hackaton de mobilitat sostenible a Mataró


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Mataró

Persona de referència de la XMESS
Sílvia Gasca Bonafont

Mail de contacte
sgasca@ajmataro.cat

Àrea o Departament
Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Mobilitat

Descripció
Esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen joves estudiants de diferents àmbits de coneixement per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’entitat de l’ESS Som Mobilitat. Un repte que es concreta en el disseny d’un o diversos projectes tecnològics, una aplicació o una web que doni resposta a un problema de mobilitat des de la perspectiva de l’economia social i solidària.

Objectius
Contribuir a la creació de propostes innovadores, que sota l’òptica i base de l’economia social, solidària i col·laborativa, generin un impacte social al municipi en termes de millora de la mobilitat sostenible.

Persones destinatàries

Estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic.

Estudiants de CFGS de tot Catalunya.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
Desenvolupament d’aplicacions web.
Administració de sistemes informàtics en xarxa.

Estudiants universitaris.

Recursos
– Espai ampli per acollir els equips – espai obert per la nit- (WiFi, menjars, assessorament, tallers i espai de treball).
– Dotació económica dels premis (2.000€ per al 1r premi, 500€ per al segon i tercer premi).
– Mentoratges.

Elements clau
Participació coordinada de la universitat (en aquest cas TecnoCampus), de l’Administració Pública (línia d’economia social i solidària -Cafè de Mar-) i de l’entitat de l’ESS llançadora del repte (Som Mobilitat).

Limitacions
Temporal, tres dies continuats (2, 3 i 4 de febrer).

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de participants.
– Nombre de mentors implicats.
– Nombre d’entitats vinculades a la gestió de l’esdeveniment.
– Repercussió mediática.
– Propostes co-creades.

Aspectes a tenir en compte
El Som Hackathon és una iniciativa de l’ecosistema de l’economia social i solidària i del moviment cooperatiu de consum que està transformant els sectors més estratègics de la nostra societat (energia, telecomunicacions i mobilitat).

X