Impuls de la mobilitat elèctrica a Santa Perpètua de Mogoda


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Persona de referència de la XMESS
Isabel Garcia Ripoll

Àrea o Departament
Empreses

Classificació simplificada
Mobilitat

Descripció
Sensibilització, foment, formació i difusió de la Mobilitat Elèctrica en el territori amb projectes de vehicle elèctric. Ha funcionat un punt de recàrrega durant 2017 i s’han dissenyat i implementat quatre punts més que entraran en funcionament el 2018.

Objectius
Fomentar la mobilitat urbana i industrial amb els vehicles elèctrics, formar els mecànics i professionals del sector per al seu manteniment i reparació.

Persones destinatàries
Persones aturades o en reciclatge professional, professionals de l’energia i l’automoció, estudiants de cicles formatius, ciutadania en general.

Recursos
Edifici CREVE amb dos tallers de reparació i estudi dels vehicles, un per als petits (bicicletes i motocicletes) i un altre per als grans (cotxes, camions, transportadors industrials…). Recursos personals i tècnics adequats a la tasca a realitzar. Organització de l’ELECTROCAT, el primer concurs de prototips de vehicles elèctrics autoconstruïts per estudiants de la formació professional d’instituts de Catalunya.

Elements clau
Formació del teixit laboral en mobilitat elèctrica i assessorament en projectes o models de negoci entorn al vehicle elèctric.

Limitacions
L’èxit del projecte ha fet que se’ns quedi petit l’espai disponible.

Indicadors de resultat
Demostració, Coneixement i Formació en matèria de Mobilitat Elèctrica.

Aspectes a tenir en compte
El centre de recursos del vehicle elèctric CREVE (fundat l’any 2013) és un recurs de l’Ajuntament de Santa Perpetua i s’emmarca dins de les polítiques estratègiques de l’Ajuntament en matèria de Sostenibilitat.