Impuls de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Impuls de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu.

Objectius
Amb l’objectiu d’impulsar l’ESS al municipi i a la comarca, van detectar-se les iniciatives existents i va impulsar-se la creació d’una xarxa de relacions entre les mateixes amb l’objectiu de donar peu a sinergies que possibilitessin la seva consolidació i/o creixement, així com també del mercat social existent.

Persones destinatàries
Iniciatives d’ESS de Manlleu i comarques d’Osona i Lluçanès.

Recursos
– Personal tècnic municipal per dinamitzar la Xarxa.
– Projecte Innovadors i Experimentals que possibilita el finançament d’actuacions de suport a les iniciatives de la Xarxa.

Elements clau
Existència d’una persona pròpia per dinamitzar la Xarxa.

Limitacions
En certa manera, el lideratge públic de la Xarxa dificulta l’apoderament de les iniciatives de la Xarxa.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de trobades anual de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS.
– Nombre d’iniciatives que formen part de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS.

Aspectes a tenir en compte
Després d’uns anys essent l’Ajuntament qui ha liderat l’existència de la Xarxa d’iniciatives d’ESS, s’entén que ha arribat el moment de cedir la iniciativa a les pròpies entitats que la conformen en el sentit de possibilitar el seu apoderament i autoorganització. Aquesta reflexió s’ha fet després de ser aconsellats per diversos agents especialitzats en dinamització comunitària i gestió de xarxes, així com també després de reflexionar-ho amb algunes de les mateixes iniciatives.

És per això que, en una trobada de la Xarxa, es proposaren els següents espais de relació a partir d’ara:

1. Xarxa/es i/o espais d’autoorganització. Entesa com la possibilitat d’autoorganització de xarxes, espais i persones. És la voluntat pròpia de les iniciatives que fa que s’organitzin (o no) d’una determinada manera, amb els lideratges que es considerin oportuns. És en aquest espai que l’actual Xarxa d’ESS començarà a caminar, i decidirà com vol organitzar-se a partir d’ara. Inicialment s’ha convidat a totes les iniciatives que en formaven part, amb l’organització de l’Alterna’t com a objectiu comú principal. Els interessos, afinitats i objectius de cadascuna definirà el futur de la mateixa. L’Ajuntament hi participarà sempre que se li demani.

2. Taula d’Economia Social i transformadora. Espai de diàleg, concertació i coconstrucció de polítiques públiques i actuacions de la ESS.Aquesta Taula, que està per formalitzar-se, es podria convocar una o dues vegades l’any a petició de les parts interessades. L’Ajuntament hi convocaria totes les entitats que tingués censades com actors partícips del sector de l’ESS, estiguin o no organitzades en xarxes o espais d’autoorganització.

3. L’Ajuntament de Manlleu. L’Ajuntament de Manlleu, des de la vessant institucional, seguirà organitzant polítiques públiques de l’impuls de la ESS en el marc de la Economía Plural.

Aquest és el canvi que l’Ajuntament va proposar a principis de 2018 a les iniciatives que actualment formen part de la Xarxa d’iniciatives d’ESS de Manlleu. Va insistir-se que, encara que l’Ajuntament deixi de liderar l’actual Xarxa no vol dir que deixi de donar suport tècnic, material o econòmic a la mateixa. Així mateix, s’estarà igualment en contacte ja sigui de manera bilateral o multilateral amb totes les iniciatives per atendre demandes, propostes o desenvolupar projectes conjunts.

X