Inclusió laboral a Sant Adrià del Besòs


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Persona de referència de la XMESS
Sonia Paredes Poza

Mail de contacte
sparedes@sant-adria.net

Àrea o Departament
Servei Suport Empresarial

Classificació simplificada
Ocupació

Descripció
Impuls d’un projecte d’inclusió laboral mitjançant la constitució d’una cooperativa.

Objectius
Inserció laboral.

Persones destinatàries
Col.lectiu de persones en atur de llarga durada amb coneixements tèxtils.

Recursos
Formació a mida, acompanyament i tutorització.

Elements clau
Predisposició al treball en grup, diàleg i comunicació constructiva. Assertitivitat.

Limitacions
Manca de recursos personals important al perfil de les persones emprenedores.

Indicadors de resultat utilitzats
Anys de supervivència, volum de comandes.

Aspectes a tenir en compte
Que les persones tinguin les competències clau per empendre i per treballar en equip.