La Turuta, moneda social a Vilanova i la Geltrú


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Persona de referència de la XMESS
Carles Ansón

Mail de contacte
essvng@vilanova.cat

Àrea o Departament
ESS-Medi Ambient

Classificació simplificada
Altres

Descripció
Col.laborar en el coneixement i difusió de la moneda social local la Turuta impulsada per l’Associació local ECOL3VNG.

Objectius
Incrementar les relacions de proximitat que afavoreixen el coneixement, la confiança i la cooperació.
Impulsar l’ús de la moneda social la Turuta com a moneda alternativa.

Persones destinatàries
Adreçat a la ciutadania, entitats i altres agents del territori.

Recursos
Recursos Humans municipals i els propis de l’Associació (voluntaris).

Elements clau
Estimular la producció i l’intercanvi local. Introducció de la moneda local a les ordenances fiscals.

Limitacions
Impulsat des d’una entitat sense ànim de lucre i des del voluntariat.
Escepticisme des de l’administració local.

Indicadors de resultat utilitzats
Nombre de transaccions/vendes anuals amb turutes.
Nombre de socis/turutaires.
Nombre de projectes i treball voluntari.
Grau de coneixement entre la població.

Aspectes a tenir en compte
Associació vilanovina que treballa tant per iniciativa pròpia com participant en projectes d’ESS impulsats des de l’Ajuntament.

X