Mapa de l’ESS a Castellar del Vallès


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Castellar del Vallès

Persona de referència de la XMESS
Esther Sáez Ortiz

Mail de contacte
esaez@castellarvalles.cat

Àrea o Departament
Economia Social i Solidària

Classificació simplificada
Detecció i coneixement de l’ESS

Descripció
Mapeig de l’ESS. Diagnosi de les activitats d’ESS que es fan al territori, per part de les entitats, així com del consum responsable i de proximitat.

Objectius
Tenir geolocalitzat en un mapa, en el web municipal, totes aquestes entitats que d’una manera o altra fan ESS. Al mateix temps, que serveixi com a consulta per a tota la ciutadania.

Persones destinatàries
Ciutadania en general, així com col·lectius i entitats interessades en l’ESS.

Recursos
Sobretot informàtics, ja que necessitem una empresa externa que gestioni tot el tema del Geoportal.

Elements clau
L’actualització de les dades és bàsica. Per això és clau que hi hagi una tasca en equip; saber les empreses o entitats que es donen d’alta o baixa, que es transformen en cooperativa, que fan consum responsable.

Limitacions
Ens trobem amb una manca de criteris sobre el que és l’ESS i costa incloure algunes entitats en aquest mapa. Les limitacions econòmiques també hi són presents.

Indicadors
El propi mapa ens indica quines entitats fan ESS. El problema és que no tenim manera de saber quantes vegades accedeix la ciutadania o les entitats per consultar.

Aspectes a tenir en compte
La idea de fer el mapa de l’ESS sorgeix després de crear el de carrerer, urbanisme, mobilitat, residus i activitats. El que es pretén es anar incorporant elements. Primer van ser les entitats, després els containers de roba Humana, etc

X