Mercat de pagès a Cardedeu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Cardedeu

Persona de referència de la XMESS
Yago Calbet Domingo

Mail de contacte
agroecologia@csetc.cat

Àrea o Departament
Dinamització Comunitària

Classificació simplificada
Alimentació

Descripció
Establiment d’un mercat de pagès local, ecològic i setmanal.

Objectius
Facilitar l’accés de la població als aliments agroecològics i ajudar a la viabilitat econòmica de les explotacions agroecològiques.

Persones destinatàries
La població i la pagesia.

Recursos
Despeses del tècnic i de la dinamització.

Limitacions
Legalitat i queixes d’alguns comerços, però cap que no es pugui superar.

Indicadors de resultat utilitzats
Ingressos de la pagesia, enquestes i satisfacció de la clientela.