Participació als pressupostos municipals (PAM) a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Qualitat Democràtica

Classificació simplificada
Participació ciutadana

Descripció
Les accions, els programes i els projectes de l’Ajuntament s’han de concretar cada any en un Pla d’Acció Municipal (PAM) que s’ha d’aprovar amb el corresponent pressupost municipal. Per fer més participatiu el PAM es realitza anualment un procés participatiu a fi que la ciutadania presenti propostes per millorar Terrassa i pugui també donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

La Junta de Govern es compromet a incorporar al Pla d’Acció Municipal que ha d’acompanyar al projecte de Pressupostos Municipals, un determinat nombre de les propostes que hagin obtingut més suports tenint en compte la disponibilitat pressupostària.

Objectius
– Aconseguir que la ciutadania sigui l’autèntica protagonista i que pugui explicar quines són les seves prioritats a fi d’elaborar un full de ruta comú que marqui l’acció municipal.
– Eina de millora de la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques a la nostra ciutat. L’Ajuntament ha incorporat eines innovadores com ara la plataforma “Participa a Terrassa”, un lloc web que, a partir d’ara, aplegarà tots els processos de participació ciutadana impulsats pel consistori, entre els quals el corresponent al PAM 2018.

Persones destinatàries
Ciutadania.

Recursos
Pla d’Acció Municipal (PAM)

Aspectes a tenir en compte
El 2008 ja es van fer els pressupostos participatius.

X