Participació en xarxes supramunicipals per a la promoció de l’ESS (Terrassa)


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

Classificació simplificada
Altres

Descripció
Des del Servei d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Terrassa es participa en diferents xarxes supramunicipals com són: Associació Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària, Xarxa d’Innovació Social del Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Programa Municipis Cooperatius de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Entre d’altres, participa en la realització del concurs d’Idees innovadores que té per objectiu generar ocupació mitjançant activitats d’impacte social. Les persones guanyadores reben 2,500€ d’aportació per invertir en el projecte, assessorament personalitzat i suport del Consell Comarcal per promocionar i fer difusió dels projectes a través de la Xarxa d’Innovació Social.

Objectius
– Difusió, promoció, foment i consolidació de l’economia social i solidària.
– Optimització de recursos públics.
– Donar recolzament i intentar fer créixer el projecte a partir de tots els agents que configuren la comunitat i dels recursos de que es disposa.

Persones destinatàries
Municipis i agents.

Recursos
XMESS
Cooperatives de Treball de Catalunya

Aspectes a tenir en compte
Terrassa és una de les ciutats fundadores de l’Associació Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària. Forma part del grup impulsor.

X