Pla formatiu per al sector de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament del Prat de Llobregat

Persona de referència de la XMESS
Xavier Giménez

Mail de contacte
gimenez@elprat.cat

Àrea o Departament
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació. Secció Ocupació i Economia Social

Classificació simplificada
Educació

Descripció

El “Pla formatiu adreçat al sector de l’economia social i cooperativa 2017” va sorgir d’una comissió amb les entitats i un qüestionari per detectar i identificar les necessitats formatives de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa. Aquest pla estava constituït per cinc formacions del Servei a les empreses per l’acompanyament a les persones emprenedores i per quatre formacions dissenyades específicament pel sector de l’economia social i cooperativa que neixen de les necessitats expressades per les entitats.

Dels quatre cursos específics enfocats a l’economia social i cooperativa podem dir que dos d’ells estarien adreçats a augmentar i millorar les competències professionals i personals de les emprenedores col·lectives (“Taller de comunicació conscient i eines de co-creació col·lectiva”. Consultora “el camino de Elder”, i la formació “d’Habilitats personals i directives” de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). Els altres dos estarien adreçats a temes d’interès per les empreses d’economia social i cooperativa, concretament, a aprofundir en qüestions essencials per dur a terme una empresa social i cooperativa, com són la gestió social i la gestió econòmica (“Gestió social d’empreses d’economia social” i “Gestió econòmica d’empreses d’economia social” de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). De les formacions específiques del sector de l’economia social i cooperativa van participar un total de 41 persones i la mitjana del grau de satisfacció és de 3,3 sobre 4.

Objectius
– Assoliment de nous coneixements a través de l’assistència a cursos i tallers relacionats amb la gestió social cooperativa i la gestió empresarial i també accions formatives adreçades al desenvolupament d’habilitats personals per al treball col•lectiu i la intercooperació.
– Consolidació i enfortiment del sector

Persones destinatàries
Empreses d’economia social i treballadores de les entitats, i en general, persones interessades o que volen emprendre dins del sector cooperatiu i de l’economia social i solidària.

Recursos
Organitzat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Elements clau
Reunions prèvies per implicar a les entitats i que les formacions s’ajustin a les seves necessitats.

Limitacions
Les inscripcions de participants no s’ha correspost amb l’assistència després real.

Indicadors de resultat utilitzats
Número de participants i grau de satisfacció (es recullen signatures i enquestes de satisfacció).

Aspectes a tenir en compte
L’any 2016 no hi havia un pla formatiu específic pel sector.

Pla formatiu adreçat al sector de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat

Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament del Prat de Llobregat

Persona de referència de la XMESS
Xavier Giménez

Mail de contacte
gimenez@elprat.cat

Àrea o Departament
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació. Secció Ocupació i Economia Social

Classificació simplificada
Educació

Descripció

El “Pla formatiu adreçat al sector de l’economia social i cooperativa 2017” va sorgir d’una comissió amb les entitats i un qüestionari per detectar i identificar les necessitats formatives de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa. Aquest pla estava constituït per cinc formacions del Servei a les empreses per l’acompanyament a les persones emprenedores i per quatre formacions dissenyades específicament pel sector de l’economia social i cooperativa que neixen de les necessitats expressades per les entitats.

Dels quatre cursos específics enfocats a l’economia social i cooperativa podem dir que dos d’ells estarien adreçats a augmentar i millorar les competències professionals i personals de les emprenedores col·lectives (“Taller de comunicació conscient i eines de co-creació col·lectiva”. Consultora “el camino de Elder”, i la formació “d’Habilitats personals i directives” de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). Els altres dos estarien adreçats a temes d’interès per les empreses d’economia social i cooperativa, concretament, a aprofundir en qüestions essencials per dur a terme una empresa social i cooperativa, com són la gestió social i la gestió econòmica (“Gestió social d’empreses d’economia social” i “Gestió econòmica d’empreses d’economia social” de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). De les formacions específiques del sector de l’economia social i cooperativa van participar un total de 41 persones i la mitjana del grau de satisfacció és de 3,3 sobre 4.

Objectius
– Assoliment de nous coneixements a través de l’assistència a cursos i tallers relacionats amb la gestió social cooperativa i la gestió empresarial i també accions formatives adreçades al desenvolupament d’habilitats personals per al treball col•lectiu i la intercooperació.
– Consolidació i enfortiment del sector

Persones destinatàries
Empreses d’economia social i treballadores de les entitats, i en general, persones interessades o que volen emprendre dins del sector cooperatiu i de l’economia social i solidària.

Recursos
Organitzat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Elements clau
Reunions prèvies per implicar a les entitats i que les formacions s’ajustin a les seves necessitats.

Limitacions
Les inscripcions de participants no s’ha correspost amb l’assistència després real.

Indicadors de resultat utilitzats
Número de participants i grau de satisfacció (es recullen signatures i enquestes de satisfacció).

Aspectes a tenir en compte
L’any 2016 no hi havia un pla formatiu específic pel sector.

X