Pressupost participatiu a Argentona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament d’Argentona

Persona de referència de la XMESS
Ana Alonso

Mail de contacte
alonsoga@argentona.cat

Àrea o Departament
Participació Ciutadana

Classificació simplificada
Participació Ciutadana

Descripció
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament d’Argentona impulsa un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi en què invertir 500.000 euros del pressupost municipal.

El pressupost municipal és l’eina més important que tenen els governs per donar resposta a les necessitats del municipi i la seva ciutadania. Gran part del pressupost municipal es destina a cobrir les despeses corrents de l’Ajuntament per al funcionament del dia a dia. La partida d’inversions permet a l’Ajuntament realitzar actuacions de ciutat i projectes que s’associen generalment a l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat.

Objectius

  • Apoderament i coresponsabilitat de la ciutadania en la gestió municipal.
  • Atendre les necessitats de la ciutadania en matèria d’inversió i equipaments.
  • Enfortir la governança i la transparència de les administracions públiques.

Persones destinatàries
Veïnes i veïns d’Argentona.

Recursos
Humans i materials del departament de Participació Ciutadana, amb el suport de la resta de regidories i serveis municipals.

Elements clau
Ús del web municipal i de les noves tecnologies per acostar i facilitar la participació de la ciutadania en el procés participatiu.

Limitacions
La viabilitat tècnica, econòmica o competencial de les propostes i projectes presentats per la ciutadania. El procés compta amb un pressupost màxim de 500 mil euros.

Indicadors de resultat utilitzats
Participació en la presentació de projectes, participació en la consulta ciutadana, retorn a la ciutadania i seguiment de l’execució dels projectes.

Aspectes a tenir en compte
Evolució del procés participatiu i adequació a la realitat local després de la celebració de 3 edicions d’aquest projecte.