Pressupostos participatius a Cardedeu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Cardedeu

Persona de referència de la XMESS
Yago Calbet Domingo

Mail de contacte
agroecologia@csetc.cat

Àrea o Departament
Dinamització Comunitària

Classificació simplificada
Participació ciutadana

Descripció
Pressupostos participatius.

Objectius
Facilitar la presa de decisions de la ciutadania.

Persones destinatàries
Tota la població.

Recursos
Les partides que escollia la població eren 400.000€ més 6.000€ en el cas dels juvenils. A això cal sumar-hi el cost laboral de tècnics, dinamitzadors i de comunicació.

Limitacions
Arribar a prou gent.