Programa d’Emprenedoria Social a Girona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Girona

Persona de referència de la XMESS
Susana Ferrer

Mail de contacte
suferrer@ajgirona.cat

Àrea o Departament
Secció d’Innovació i Promoció Empresarial

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
L’Ajuntament de Girona a través del servei Girona Emprèn ha estat i és entitat referent al territori pel que fa al foment de l’economia social i cooperativa, desplegant accions de difusió i atenció directa a les persones emprenedores per a la creació de cooperatives i empreses de l’economia social.

• L’any 2012, es suma al reconeixement i suport institucional de la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre l’any 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
• L’any 2013, l’Ajuntament de Girona formalitza el compromís amb les cooperatives adherint-se al programa Municipi Cooperatiu impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
• L’any 2014, l’Ajuntament de Girona, la Confederació de Cooperatives i la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball de la Generalitat van signar un Acord de Col·laboració per tal de desenvolupar accions per contribuir als objectius plantejats en el programa Aracoop.
• L’any 2016, l’Ajuntament de Girona s’incorpora a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, i forma part del Grup Impulsor.
• L’any 2017, l’Ajuntament de Girona signa conveni de col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines amb la finalitat d’enfortir l’economia social i cooperativa de la demarcació.

El programa específic de suport a l’emprenedoria social es porta a terme es concreta en els següents eixos d’intervenció:

1. Participació en xarxes i taules de treball que tenen per objectiu la promoció de l’economia social.
a. Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària (XMES)
b. Taula territorial de l’Economia Social i Cooperativa de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.

2. Accions de difusió i visibilització de l’economia social, en col·laboració amb
a. XMESS
b. Ateneu Cooperatiu terres Gironines
c. Programa Aracoop del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya
d. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

3. Assessorament a les persones emprenedores amb interès per crear empreses cooperatives o d’economia social, directament des del servei Girona Emprèn o en col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i les diferents seccions de la Confederació de Cooperatives (la de treball, la de consum, la d’habitatge…).

Objectius
Difondre, donar a conèixer i impulsar l’emprenedoria social col·lectiva al municipi de Girona entenent l’ESS com una realitat més de la realitat econòmica.

Persones destinatàries
– Àrees de gestió de l’Ajuntament de Girona
– Agents del territori
– Ciutadania
– Persones promotores d’iniciatives d’ESS (potencials)
– Iniciatives ESS (existents)

Recursos
– 1 AODL, el Pla de treball del qual inclou l’ESS a més de l’economia col·laborativa i la diversificació de l’econòmica local.
– 5.000€ en partida pressupostària

Elements clau
– Interacció i coordinació amb els diferents agents implicats
– Assoliment dels objectius

Limitacions
– Recursos humans, materials i econòmics

Indicadors de resultat utilitzats
– Participacions / col·laboracions en Xarxes, Taules
– Accions de difusió / visualització
– Accions d’assessorament per a la creació d’iniciatives ESS

Aspectes a tenir en compte
L’ESS no és una economia de masses, les iniciatives i les persones de l’ESS no són nombroses ni en valor absolut ni percentualment. Treballar en relació a l’ESS està esdevenint molt ràpidament en una “bandera” que defensen cada cop més forces polítiques i això pot fer que múltiples agents i administracions despleguin en el curt termini, polítiques i programes de suport i foment a l’ESS amb “sobreoferta” i sense articulació i coordinació. Existeix el risc de “morir d’èxit” en l’impuls i desplegament de polítiques públiques.