Programa ‘En prenem cura’ a Barcelona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Barcelona

Persona de referència de la XMESS
Xavier Rubio

Mail de contacte
xrubio@bcn.cat

Àrea o Departament
Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica Barcelona Activa

Classificació simplificada
Cures

Descripció
En prenem cura, un programa a mida d’emprenedoria social i col·lectiva en el sector cures.

Objectius
Formar i acompanyar a les persones participants del programa en la construcció d’un projecte d’emprenedoria col·lectiva en l’àmbit de la cura de les persones.

Persones destinatàries
Persones (la gran majoria dones) que estan cobrint les necessitats de cures a barris de la Zona Nord, Sant Genís-La Teixonera i l’Eixample.

Recursos
Exploració de l’oferta i la demanda del sector cures als barris on s’actua; formació i acompanyament.

Elements clau
L’important d’aquest projecte és la participació de persones que treballen en el sector cures als barris i que vulguin canviar la manera de treballar-hi i ho vulguin fer d’una manera col·lectiva.

Limitacions
Tenir diagnosi prèvia i que les persones destinaries puguin destinar temps a participar.

Indicadors de resultat utilitzats
Nombre de persones en procés de formació i acompanyament i projectes constituïts.

Aspectes a tenir en compte
Exploració prèvia per conèixer qui està cobrint les necessitats de cures als barris i de quina manera; i també conèixer les persones del barri que treballen en aquest sector i en quines condicions.

X