Projecte Expressa’t a Cabrils


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Cabrils

Persona de referència de la XMESS
Miguel Doñate Sastre

Mail de contacte
donatesm@cabrils.cat

Àrea o Departament
Interna

Classificació simplificada

Descripció
El projecte “EXPRESSA’T” forma part del projecte general “Pressupostos Participatius de Cabrils 2018” que, endegat des de l’Ajuntament de Cabrils, aposta per aprofundir en la cogestió participada. És a dir, en la participació activa de veïnes i veïns en la ideació, desenvolupament, decisió i implementació de l’acció política municipal juntament amb d’altres actors implicats.

Específicament, el projecte incorpora els menors d’entre 11 i 13 anys dels centres públics del municipi en la gestació, construcció i tria d’una proposta d’acció concreta en base a una part de la partida destinada per a inversió mitjançant pressupostos participatius.

El projecte “EXPRESSA’T” apareix com un procés d’aprenentatge alhora que d’exercici de la participació política activa. A partir d’un seguit de dinàmiques entrellaçades, el projecte s’estructura en 5 sessions a través de les que vehicular el doble procés aprenentatge des de la pràctica i d’ideació, desenvolupament, decisió i implementació d’una acció.

Durant el procés els nois i noies participaran activament des de diferents nivells d’interacció (aula, centre, família, individualitat i grup d’iguals) i de formes de democràcia (participativa, representativa i directa), així com de diferents mecanismes (treball conjunt i dinàmiques horitzontals, representació i elecció).

Objectius

Principals

  • Incorporar activament la població més jove a la presa de decisions municipals des del reconeixent de la seva singularitat i generar un procés d’apoderament a partir de l’exercici dels drets i deures propis de la seva edat i capacitat de responsabilització i implicació a la societat.
  • Idear, desenvolupar i implementar una proposta d’inversió de la partida a executar.

Transversals:

  • Aprendre activament i significativa un procés de participació ciutadana que integri mecanismes i instruments de la democràcia directa, la representativa i la participativa.
  • Aprofundir en el coneixement del model democràtic i de principis com la igualtat, la solidaritat, la convivència… Aprendre a conjugar el bé propi, del grup d’edat i el bé comú.
  • Aprendre a responsabilitzar-se i comprometre´s amb l’entorn més immediat.
  • Transcendir la visió sectorial pròpia de l’edat i el context.
  • Construir des de la pràctica un sentiment de pertinença entre els nois i noies de Cabrils.
  • Explorar i articular noves vies de treball conjunt amb els centres educatius del municipi.
  • Difondre el conjunt dels pressupostos participatius municipals a la població a través de la comunicació amb les famílies de l’alumnat implicat.

Persones destinatàries
Joves d’entre 11 i 13 anys.

Recursos
Els projecte necessita de dos especialistes per al desenvolupament de les diferents fases/dinàmiques.

Elements clau
Democràcia, participació activa, treball cooperatiu.

Limitacions
La complexitat del procés a l’hora de desenvolupar-se suposa establir una limitació en el nombre de participants.

Indicadors de resultat utilitzats
El millor indicador és el mateix resultat del procés i la tria final d’una proposta d’acció d’inversió. També el formulari a meitat del procés permet fer el seguiment del funcionament.

Aspectes a tenir en compte
Tercera edició.