Projectes ‘Entrellana’ i ‘Totdraps’ a Manlleu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Inclusió sociolaboral

Descripció
Amb els projectes Entrellana I Totdraps es treballarà en la producció dels articles de feltre i de roba, com a fil conductor per poder vincular als projectes dones amb risc d’exclusió social per la seva inclusió sociolaboral, prèvia formació en l’art de feltrar i en la costura.

Objectius
– Millorar l’ocupabilitat de les persones participants.
– Vincular les dones a l’espai de trobada que permeti fer un treball d’ocupabilitat per competències.
– Facilitar la inclusió social a través de la relació amb altres persones, de la mútua coneixença tant de la llengua com de la cultura, és desenvolupa un esperit obert i tolerant d’acollida.
– Inserir alguna de les dones participants en el projecte.

Persones destinatàries
Dones amb risc d’exclusió social.

Recursos
– Existència d’una iniciativa d’ESS que desenvolupava el projecte.
– Recursos econòmics que permetin becar a les dones participants.
– Recursos tècnics i materials del Servei Local d’Ocupació (SLO)

Elements clau
Importància de l’acompanyament formatiu i del posterior seguiment per part del SLO.

Limitacions
– Pressupostàries relacionades amb el finançament de l’actuació.
– Reticències de les dones, la majoria d’origen immigrant, per inserir-se al mercat laboral.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de dones participants en el projecte.
– Nombre de dones inserides laboralment.
– Nombre de dones amb qui s’ha treballat un itinerari laboral.

Aspectes a tenir en compte
Aquesta actuació s’emmarca en el suport que des de l’Ajuntament es dona a les demandes que les iniciatives de la Xarxa d’ESS fan en el marc d’aquesta.

X