PuntCoop Cardedeu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Cardedeu

Persona de referència de la XMESS
Yago Calbet Domingo

Mail de contacte
agroecologia@csetc.cat

Àrea o Departament
Dinamització Comunitària

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS.

Objectius
L’objectiu és millorar de la viabilitat dels projectes i fomentar la conversió a empreses d’ESS. L’actuació està coordinada pel CSETC – Ajuntament de Cardedeu i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

Persones destinatàries
– Persones emprenedores que vulguin iniciar un projecte empresarial col·lectiu.
– Cooperatives, fundacions, associacions, societats laborals i entitats sense ànim de lucre.
– Petites i mitjanes empreses interessades en l’ESS.

Recursos
Personals.

Limitacions
Cap detectada encara.

Indicadors de resultat utilitzats
Creació de cooperatives, més d’una desena de projectes assessorats en 1 any.

Aspectes a tenir en compte
Cal assessors/es que hagin fet molts assessoraments i vist molts projectes.