Residus circulars a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Classificació simplificada
Medi ambient

Descripció
Residus circular
Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa (2018-2030)

Objectius
S’apunten les actuacions previstes per a desenvolupar (2018-2030), específicament a aspectes relacionats amb Economia Social i Solidària:

  • Fomentar la compra i el consum responsable
  • Promoure espais d’intercanvi de béns per fomentar la reutilització i la donació social
  • Difusió de mercats de segona mà i intercanvi, punts de lloguer i material compartit
  • Realització d’activitats formatives a l’entorn de la reparació –reciclatge
  • Estudiar la opció de la Recollida porta a Porta de paper i cartró i d’altres fraccions a través del Tercer Sector
  • Promoure l’autocompostatge i el compostatge comunitari

Persones destinatàries
Ciutadania, entitats ESS, Tercer Sector.

Recursos
Pla local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030

Aspectes a tenir en compte
L’Ajuntament ha portat a terme en els darrers anys diverses accions d’informació i sensibilització de la ciutadania i de millora dels serveis de recollida. I s’han aprovat ordenances i normes reguladores per a garantir el bon ús dels serveis.

X