Subvencions a iniciatives d’ESS a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Cada any s’obre una convocatòria d’ajuts per a accions que desenvolupin les associacions que promouen i fomenten l’emprenedoria i l’ESS al municipi de Terrassa.

Objectius
Promoció, difusió i/o organització d’esdeveniments en l’àmbit de l’economia social i l’emprenedoria.

Persones destinatàries
Associacions i entitats de l’ESS.