Terrassa Energia Intel·ligent


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Classificació simplificada
Medi ambient

Descripció
El projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), en el marc de l’estratègia Smart Cities de Medi Ambient, neix de la necessitat de reduir les emissions de Co2 i renovar la tecnologia lumínica i elèctrica de la ciutat seguint criteris de sostenibilitat i eficiència.

Objectius
Implantar o avançar en la generació d’energia renovable i fotovoltaica.

En alguns dels equipaments públics i municipals que tenen un perfil d’utilització de l’energia adient per l’aprofitament de l’energia solar, s’instal·laran plantes de generació d’energia fotovoltaica per l’autoconsum.

Aquesta acció es portarà a terme als centres educatius: Escola Ponent, Escola Isaac Peral, Escola Ramon y Cajal, Escola Sant Llorenç, Escola El Vallés i 7 edificis municipals: BCT, S.C. Ajuntament, Panta20, Teatre Principal, Teatre Alegria, Edifici Glòries, Edifici Funerària.

Persones destinatàries
Equipaments publics i ciutadania.

Recursos
Terrassa Energia Intel·ligent