La XMESS acull els nous membres

 

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) consolida el seu creixement. Així, a la segona Assemblea Ordinària de 2020 es van adherir tres nous municipis a la xarxa: Reus, Tàrrega i Vic.

Des de llavors, i com a part del procés d’acollida dels nous membres, s’han celebrat diverses reunions entre els representants dels Ajuntaments i la Comissió Tècnica i l’Oficina Tècnica de la XMESS. En el cas de l’Ajuntament de Vic, també van participar com a mentor l’Ajuntament de Manlleu. Aquestes entrevistes personalitzades han servit per prioritzar els temes de treball, aclarir dubtes de funcionament i explicar en detall el pla d’acció de la xarxa dels mesos vinents.

A més, els tres nous membres ja han participat en altres activitats de promoció de l’ESS de la xarxa, com les mentories i assessoraments o els grups de treball.

Des de l’Assemblea de novembre de 2020, la XMESS està formada per 47 municipis adherits i un col·laborador, i en un futur pròxim aquesta realitat s’ampliarà. Si voleu que el vostre municipi formi part, podeu escriure a presidencial@xmess.cat per demanar més informació.

X